opłaty

Rodzice wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii obowiązani są do uiszczania opłat za:

Opłat należy dokonywać:

 

W związku z coroczną koniecznością dokonywania remontów placówki, spowodowanej zniszczeniami dokonanymi przez wychowanków wniesiono obligatoryjność opłacania w kasie placówki w dniu przyjęcia wychowanka kaucji w wysokości 50,00 zł - w poczet zniszczeń dokonanych przez podopiecznego. Kaucja ta z końcem roku szkolnego jest zwracana opiekunom wychowanków (tylko w przypadku gdy wychowanek żadnych zniszczeń nie dokonał).